Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Vytlačiť článok

Čo sú flavonoidy?

Článok vytvorený: utorok, 16. júna 2020, 11:19.16
Posledná zmena: pondelok, 28. novembra 2022, 14:56.38

Flavonoidy

Naša strava obsahuje množstvo rôznych látok, ktoré majú antioxidačnú aktivitu, alebo sú schopné odstraňovať voľné radikály. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov antioxidantov z našej stravy patria vitamín C, tokoferoly (vitamín E), karotenoidy (zdroj vitamínu A) a najmä flavonoidy1.

Flavonoidy sú látky vznikajúce v rastlinách, ich hlavnou funkciou je ochrana pred škodlivými vonkajšími vplyvmi (UV žiarenie), udržanie stability vnútorného prostredia (neutralizácia voľných radikálov) a ďalšie funkcie dôležité na prežitie rastlín. V súčasnej dobe poznáme cca 4 000 flavonoidov a mnoho z nich je intenzívne skúmané, pretože patria medzi veľmi účinné antioxidanty. Názov získali flanovoidy z latinského slova „flavus“ – žltý, pretože v prírode majú prirodzene žltú farbu.

V rastlinách majú flavonoidy zásadný význam pre normálne funkcie a prežívanie rastlín. Okrem ochrany pred UV žiarením majú flavonoidy aj regulačné funkcie, ovplyvňujúce základné životné pochody a chránia rastliny pred cudzorodými organizmami. Rôzne typy a podoby flanovoidov, ktoré sa niekedy nazývajú aj bioflavonoidy, nachádzame v mnohých rastlinách, vrátane tých, ktoré sú súčasťou našej stravy. Medzi najznámejšie zdroje flavonoidov patria lesné plody, hrozno, citrusy, kakaové bôby, arašidy, petržlen alebo cibuľa. Veľmi účinné flavonoidy obsahujú najmä rastliny čaju.

História medicínskeho použitia flavonoidov

Dôkazy o používaní flavonoidov na liečebné účely sú niekoľko storočí známe. Veľa z nich bolo používaných vďaka ich protizápalovým účinkom a boli odporúčané v prípade viacerých ochorení. Za posledných 30 rokov umožnili moderné biochemické postupy študovať účinky flavonoidov na úrovni tkanív, buniek aj jednotlivých bunkových štruktúr. To prinieslo rozsiahle výsledky z vedeckých prác a výskumov. V roku 2015 bolo publikovaných viac než 6 000 odborných článkov.

Využitie flavonoidov

Výskum je zameraný predovšetkým na využitie flavonoidov a flavonoidových komplexov v prevencii a liečbe:

 • ochorení srdca a ciev (ateroskleróza),
 • porúch metabolizmu (cukrovka, obezita),
 • neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova a Parkinsonova choroba),
 • chronických zápalov,
 • vírusových a bakteriálnych infekcií (napr. ľudský papillomavírus),
 • onkologických ochorení.

Vlastnosti flavonoidov

Antioxidačné vlastnosti

Predmetom výskumu je v poslednom čase úloha flavonoidov v oxidačnom strese. Ten vzniká ako výsledok pôsobenia viacerých faktorov. Ide o zvýšenú tvorbu oxidujúcich látok, znižovanie antioxidačnej ochrany a tiež chybnú opravu oxidačného poškodenia.

Flavonoidy sú účinné antioxidanty vďaka ich vlastnosti vychytávať voľné radikály kyslíka a mastných kyselín2. Poskytujú ochranu buniek pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho a vnútorného prostredia. Flavonoidy patria medzi najsilnejšie antioxidačné látky, ktoré poznáme.

Flavonoidy tzv. „zhášajú“ kyslíkové radikály, čo sú reaktívne formy kyslíka, ktoré vo vyššej koncentrácii poškodzujú tkanivá aj bunky. Neschopnosť organizmu zbavovať sa týchto foriem kyslíka je dnes považované za jednu z najčastejších príčin mnohých civilizačných ochorení.

Tlmenie zápalu

Zápal je odpoveď organizmu na prítomnosť rôznych patogénov (baktérie, vírusy, plesne), poranení, toxických látok ale aj reakcia imunitného systému (hypersenzitivita) vedúca k poškodeniu tkanív3.

Chronický zápal je spájaný s ochoreniami ako sú reumatoidná artritída, priedušková astma, ateroskleróza, Alzheimerova choroba a onkologické ochorenia4-6.

So vznikom a šírením zápalu súvisí zvýšená produkcia voľných radikálov, ktoré sú vychytávané flavonoidmi. Tie tiež ovplyvňujú niektoré špecifické enzýmy, ktoré sa na vzniku zápalu podieľajú.

Bolo dostatočne preukázané, že flavonoidy majú podobný mechanizmus účinku ako nesteroidné protizápalové lieky7.

Priaznivý účinok flavonoidov na zápal môže brániť poškodeniu tkanív a napomáhať normalizácii funkcií imunitného systému.

Pôsobenie proti baktériám a vírusom

Flavonoidy majú preukázanú antibakteriálnu a antivírusovú aktivitu.

Napríklad katechíny, ktorých hlavným zdrojom je zelený čaj, sú účinné proti patogénnym baktériám pochádzajúcim zo stravy, a preto majú pozitívny účinok v prípade gastrointestinálnych ochorení8.

Flavonoidy pomáhajú

Flavonoidy a kardiovaskulárne ochorenia

Účinky flavonoidov na srdce a cievy sú mnohopočetné a boli študované ako jedny z prvých. Epidemiologické štúdie skúmali vplyv flavonoidov obsiahnutých v potrave na kardiovaskulárne ochorenia. Známy je ich pozitívny účinok na stenu ciev, kde môžu znižovať tvorbu aterosklerotických plátov a tým znižovať riziko vzniku infarktu myokardu, či mozgovej príhody.

V roku 2014 bola publikovaná zatiaľ najväčšia súhrnná analýza (tzv. meta-analýza) najväčších klinických štúdií, ktoré sledovali vzťah medzi užívaním flavonoidov a výskytom ochorení srdca a ciev. Jednalo sa o štúdie v dĺžke trvania niekoľko rokov, v ktorých sa sledovalo viac než 450 tis. jedincov.

Táto súhrnná analýza štatisticky preukázateľne dokázala, že príjem flavonoidov významne znižuje riziko vzniku ochorení srdca a ciev9.

Flavonoidy a nádorové ochorenia

Vzťah medzi flavonoidmi, najmä katechínmi extrahovanými z rastliny Camellia sinensis (čajovník čínsky) a nádorovým bujnením je intenzívne študované od 80. rokov minulého storočia. Medzi prvými boli epidemiologické práce, ktoré sledovali vzťah medzi mierou konzumácie čaju a výskytom rôznych typov nádorových ochorení. Tieto účinky sa teraz intenzívne skúmajú na nádorových bunkových líniách, ktoré sú prítomné u ľudí a prebiehajú tiež klinické štúdie.

Súhrnná analýza venujúca sa účinku katechínov potvrdila ich potenciálne benefity v prevencii niektorých onkologických ochorení10.

Flavonoidy a metabolické ochorenia

Flavonoidy môžu mať priaznivé účinky na mnoho metabolických procesov. Je preukázané, že zvyšujú spaľovanie tukov a pomáhajú tak znižovať telesnú hmotnosť. Nadmerné množstvo viscerálneho (orgánového) tuku je spojené s metabolickými poruchami vedúcimi k zlému zdravotnému stavu a k zvýšenému riziku výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Hovorí sa o tzv. metabolickom syndróme, ktorý je komplexom niekoľkých diagnóz. Okrem nadváhy a obezity sa jedná o poruchu metabolizmu tukov, zvýšený krvný tlak a zvýšenú hladinu glukózy v krvi. Osoby s metabolickým syndrómom sú vo vysokom kardiovaskulárnom riziku. Vo vyspelých krajinách trpí prejavmi metabolického syndrómu (niekedy nazývaný ako syndróm X) až jedna tretina populácie.

Niektoré štúdie už preukázali, že prípravky obsahujúce flavonoidy zeleného čaju a kofeín výrazne zvyšujú 24-hodinový energetický výdaj11.

Polyfenolové flavonoidy pôsobia aj na strane príjmu kalórií, kde upravujú aktivitu enzýmov podieľajúcich sa na vstrebávaní tukov a cukrov12.

Flavonoidy a ochorenia mozgu

Dostupné dáta ukazujú, že reaktívne formy kyslíka sa podieľajú na vzniku neurodegeneratívnych ochorení, ako sú Alhzeimerova alebo Parkinsonova choroba1.

Tieto chronické neurologické ochorenia sa stávajú pre modernú spoločnosť čím ďalej väčšou ekonomickou a sociálnou záťažou.

Flavonoidy sú účinné antioxidanty, majú protizápalový účinok a ovplyvňujú cesty bunkovej signalizácie. Svojím pôsobením môžu poskytovať neuroprotektívne účinky u Alhzeimerovej choroby13.

Biologicky aktívne rastlinné látky, medzi ktoré patria aj flavonoidy, disponujú vďaka niekoľkým mechanizmom účinku dobre preukázaným efektom u Parkinsonovej choroby14.

Flavonoidy a infekčné ochorenia

Popri svojej antioxidačnej aktivite vykazujú flavonoidy tiež dobrú antibakteriálnu aktivitu vďaka svojmu účinku na delenie baktérií, ich bunkovú membránu a metabolizmus. Látky ako kvercetín, či kaempferol majú antimikrobiálnu aktivitu na mnoho typov baktérií. Kvercetín a luteolín, rovnako ako niektoré ďalšie flavonoidy, preukázali vzájomne prospešný účinok s niekoľkými antibiotikami15.

Rôzne druhy flavonoidov boli študované pre ich potenciálne antivírusové účinky a niekoľko z nich preukázalo antivírusové vlastnosti nielen v „in vitro“ ale aj v „in vivo“ štúdiách16.

Existuje mnoho prác, ktoré sa zaoberajú účinkami flavonoidov na ľudský imunitný systém.

Máme flavonoidov dostatok?

Flavonoidy denne bežne prijímame v potravinách rastlinného pôvodu. Jedná sa o veľmi početnú skupinu látok, z ktorých niektoré majú preukázateľne priaznivý účinok na náš organizmus. Otázkou teda je, aké konkrétne látky či skupiny látok a v akom množstve prijímame. Výskumy z minulosti ukázali, že bežný príjem flavonoidov je najčastejšie pod hranicou, kedy by sme mohli očakávať ich pozitívne pôsobenie. Je takmer isté, že z prirodzených zdrojov nie sme schopní dostatočné množstvo flavonoidov pravidelne prijímať. Pokiaľ teda chceme využiť ich priaznivé pôsobenie, ponúka sa ako možnosť užívanie výživových doplnkov. Výhodné je prijímať komplexné prípravky, kde sa môžu jednotlivé flavonoidy vo svojom účinku navzájom pozitívne ovplyvňovať, čo sa deje pri ich prirodzenom príjme. Keďže sa jedná o prírodné látky rastlinného pôvodu, ktoré sú svojou chemickou stavbou netoxickej povahy, sú z hľadiska bezpečnosti pre ľudský organizmus neproblematické.

Pri zadaní hesla „flavonoidy“ dnes vyhľadávače odborných článkov nájdu desaťtisíce prác hodnotiacich ich účinky na kardiovaskulárne, metabolické, neurodegeneratívne ochorenia, imunitný systém, chronické zápaly a onkologické ochorenia. Šírka a hĺbka skúmania účinkov flavonoidov v ľudskom organizme je ohromujúca.

Výživové doplnky ponúkajú možnosť príjmu konkrétnych typov flavonoidov, ktoré majú rozsiahlu evidenciu účinkov na jednotlivé orgánové systémy. Antioxidačné vlastnosti, ktoré nám môžu flavonoidy poskytnúť, sú vďaka tomu dostupnejšie a môžeme profitovať z ich priaznivých účinkov.

Odborná literatúra a zdroje informácií

 1. Gülcin I Antioxidant activity of food constituents: an overview, Arch Toxicol, 2012
 2. Lachman J et al. Natural antioxidants – important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century. ČZU Praha, 75-90, 2004.
 3. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 4. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 5. Libby, P.; Ridker, P.M.; Maseri, A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002, 105, 1135-1143.
 6. Azizi, G.; Navabi, S.S.; Al-Shukaili, A.; Seyedzadeh, M.H.; Yazdani, R.; Mirshafiey, A. The role of inflammatory mediators in the pathogenesis of alzheimer's disease. Sultan Qaboos Univ. Med. J. 2015, 15, e305-e316.
 7. Maroon, J.C.; Bost, J.W.; Maroon, A. Natural anti-inflammatory agents for pain relief. Surg. Neurol. Int. 2010, 1, 80.
 8. Kurek A et al. New antibacterial therapeutics and strategies. Pol J Microbiol. 2011;60(1):3-12.
 9. Jiang W et al. Dietary flavonoids intake and the risk of coronary heart disease: a dose-response meta-analysis of 15 prospective studies. Thromb Res. 2015 Mar;135(3):459-63. doi: 10.1016/j.thromres.2014.12.016. Epub 2014 Dec 23.
 10. Lei Lei et al. Flavan-3-ols consumption and cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. Oncotarget. 2016 Nov 8; 7(45): 73573–73592.
 11. Hodgson JM, Croft KD Tea flavonoids and cardiovascular health. Mol Aspects Med. 2010 Dec;31(6):495-502. doi: 10.1016/j.mam.2010.09.004. Epub 2010 Sep 15.
 12. Oteiza PI et al. Flavonoids and the gastrointestinal tract: Local and systemic effects. Mol Aspects Med. 2018 Jan 12
 13. Bakhtiari M et al. Protective effects of flavonoids against Alzheimer's disease-related neural dysfunctions. Biomed Pharmacother. 2017 Sep;93:218-229
 14. Shahpiri Z et al. Phytochemicals as future drugs for Parkinson's disease: a comprehensive review. Rev Neurosci. 2016 Aug 1;27(6):651-68
 15. Barbieri R et al. Phytochemicals for human disease: An update on plant-derived compounds antibacterial activity. Microbiol Res. 2017 Mar;196:44-68
 16. Zakryan H et al. Flavonoids: promising natural compounds against viral infections. Arch Virol. 2017 Sep;162(9):2539-2551

 

-10%

NEIO Kapsuly Dual 30 + 30

NEIO Kapsuly Dual 30 + 30

Metabolizmus a imunita

Nový produkt s obohatenou a vylepšenou receptúrou! NEIO Matuzalem prináša úplne novú úroveň a kvalitu výživového doplnku. Tento dvojzložkový prípravok obsahuje dva druhy kapsúl s odlišným obsahom: 1. tvrdá rastlinná (prášková) kapsula (30ks) je naplnená jedinečným bioaktívnym flavonoidovým komplexom Matuzalem doplneným minerálmi a vitamínmi, 2. mäkká (olejová) kapsula (30ks) obsahuje vitamíny rozpustné v makovom oleji, extrakt z prasličky a vybrané stopové prvky.

Dostupnosť: Na sklade > 10 ks
od 41,40 EUR
Množstevná zľava
1 ks 46,00 EUR / ks
2 ks 43,70 EUR / ks
3 ks a viac 41,40 EUR / ks
Cena: / ks

Novinka

-10%

NEIO Immuno·Ione prášok 30 x 4,5g

NEIO Immuno·Ione prášok 30 x 4,5g

IMMUNO·IONE prášok je ideálny na výrazné posilnenie imunitného systému a prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Oceníte ho nielen pri chrípke, viróze či prechladnutí. Prípravok s vysokým obsahom vitamínu C, doplnený beta-glukánom, zinkom, jódom a bylinnými extraktmi je navyše posilnený flavonoidovým komplexom Molekula života. IMMUNO·IONE predstavuje okrem iného kvalitný zdroj najúčinnejšieho vysoko vstrebateľného horčíka, ktorý sa významne podieľa na znížení miery únavy a vyčerpaní organizmu.

Pôvodný Imunoione roztok je novo nahradený práškovou formou, ktorá je užívateľsky prívetivejšia a má vylepšené zloženie pre maximálnu podporu imunity.

Dostupnosť: Na sklade > 10 ks
od 40,50 EUR
Množstevná zľava
1 ks 45,00 EUR / ks
2 ks 42,75 EUR / ks
3 ks a viac 40,50 EUR / ks
Cena: / ks

-59%

NEIO Energoione Kvapky 50 ml

NEIO Energoione Kvapky 50 ml

Energia a imunita

Kvapky NEIO Energo Ione predstavujú kvalitný zdroj vysoko vstrebateľného horčíka, ktorý sa podieľa na znížení miery únavy a vyčerpania organizmu. Prípravok je ďalej doplnený o zmes vitamínov B, vitamín C, zinok, chróm, rastlinné extrakty a flavonoidový komplex Matuzalem®, ktoré navyše napomáhajú prirodzenej obranyschopnosti a posilňujú imunitu.

VÝPREDAJ!

Dostupnosť: Na sklade > 10 ks
36,90 EUR od 15,21 EUR
Množstevná zľava
1 ks 16,90 EUR / ks
2 ks 16,06 EUR / ks
3 ks a viac 15,21 EUR / ks
Cena: / ks

-51%

NEIO Roztok Neione 100ml

NEIO Roztok Neione 100ml

Ióny, minerály a bylinky

NEIONE roztok je úplne originálny prípravok s vysokým obsahom vitamínu C, doplnený horčíkom, jódom, bylinnými extraktmi a flavonoidovým komplexom Matuzalem®, ktorý slúži na vytvorenie prostredia negatívnych iónov. Účinky flavonoidového komplexu sa pôsobením vitamínov veľmi dobre dopĺňajú. Prostredie negatívnych iónov totiž podporuje účinky jednotlivých zložiek prípravku vďaka efektívnejšiemu prieniku aktívnych látok do buniek. NEIONE tak priaznivo pôsobí na metabolizmus, celkovú imunitu, silu a energiu človeka. Tip: Doprajte si dávku negatívnych iónov pridaním do čaju, kávy, smoothie či iného Vášho obľúbeného nápoja a podporte tak účinky aktívnych látok v nich prirodzene sa vyskytujúcich. Roztok pripravený v pomere 1 ml na 100 ml vody možno tiež použiť na vytvorenie pary v difuzéri s pridaním vhodného vonného oleja alebo silice.

Dostupnosť: Na sklade > 10 ks
30,90 EUR od 15,21 EUR
Množstevná zľava
1 ks 16,90 EUR / ks
2 ks 16,06 EUR / ks
3 ks a viac 15,21 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Neione Cream 50 ml

NEIO Neione Cream 50 ml

Univerzálny krém pre všetky typy pleti aj pre normálnu a suchšiu pokožku

Poskytnite svojej pleti každý deň presne takú starostlivosť, akú potrebuje. Vyživujúci krém sa stará o Vašu pleť, hĺbkovo ju hydratuje a zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu . Zanecháva tak pokožku zvláčnenú, zamatovo hebkú a navracia jej prirodzený zdravý vhľad . To všetko vďaka unikátnej kozmetike obsahujúcej negatívne ióny, flavonoidový komplex Matuzalem a ďalšie látky prírodného pôvodu.

Neione cream je nástupcom populárneho Matuzalem krému s vylepšeným zložením, novou technológiou a čisto prírodnými zložkami.

Dostupnosť: Na sklade > 10 ks
od 26,01 EUR
Množstevná zľava
1 ks 28,90 EUR / ks
2 ks 27,46 EUR / ks
3 ks a viac 26,01 EUR / ks
Cena: / ks

Novinka

-10%

NEIO Acne Skin Cream 50 ml

NEIO Acne Skin Cream 50 ml

regulácia kožného mazu & proti zápalu & upokojenie

Objavte pleťový krém pre mastnú pokožku so sklonom k akné, ktorý normalizuje činnosť mazových žliaz. Pleť je tak menej mastná, menej sa leskne a dochádza k zúženiu rozšírených pórov. Vďaka svojim protizápalovým a antimikrobiálnym účinkom redukuje začervenanie a zápaly spojené s akné. Zloženie je obohatené o účinný extrakt z myrty ružovej, zmes lipidov získavaných z ovsa, vitamín E a ďalšie prírodné látky, ktoré zaisťujú maximálny účinok.

Dostupnosť: dodanie cca 21 dní
od 24,30 EUR
Množstevná zľava
1 ks 27,00 EUR / ks
2 ks 25,65 EUR / ks
3 ks a viac 24,30 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Daylight Oil Serum 50 ml

NEIO Daylight Oil Serum 50 ml

Proti vráskam, na rozjasnenie a omladenie

Objavte ľahko vstrebateľné olejové sérum NEIO® Daylight serum s ľahkou konzistenciou a jemnou citrusovou vôňou, ktoré nezanecháva na pleti pocit mastnoty. Pleťové sérum prináša pokožke jedinečnú starostlivosť v podobe omladenia, oživenia a prirodzeného rozjasnenia. Pri pravidelnej aplikácii spomaľuje príznaky starnutia, vyhladzuje vrásky a zanecháva pokožku hydratovanú, vláčnu a na dotyk zamatovo hebkú. Koncentrované sérum obsahuje oleje čisto prírodného pôvodu doplnené o rastlinné extrakty a vitamín E.

Dostupnosť: Na sklade 1 ks
od 41,49 EUR
Množstevná zľava
1 ks 46,10 EUR / ks
2 ks 43,80 EUR / ks
3 ks a viac 41,49 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Red moon Serum 50 ml olej

NEIO Red moon Serum 50 ml olej

Regenerácia a vyživenie a upokojenie

Doprajte svojej pokožke intenzívnu nočnú starostlivosť v podobe hĺbkovo regeneračného oleja NEIO® Red moon serum. Prípravok obsahuje rad olejov prírodného pôvodu doplnené o rastlinné extrakty a vitamín E, ktoré podporujú regeneráciu poškodeného tkaniva, obnovu kožných buniek a účinne upokojujú veľmi citlivú a podráždenú pokožku. Zloženie tiež predchádza popraskaniu, svrbeniu a olupovaniu suchej kože, čo sa dá využiť aj v starostlivosti o ekzematickú pokožku. Red moon serum zároveň prispieva k uvoľneniu stuhnutých svalov. Posilňuje prirodzenú obranyschopnosť kože a dodáva jej potrebnú výživu a hĺbkovú hydratáciu.

Dostupnosť: Na sklade 1 ks
od 37,26 EUR
Množstevná zľava
1 ks 41,40 EUR / ks
2 ks 39,33 EUR / ks
3 ks a viac 37,26 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Lifting Serum 30 ml

NEIO Lifting Serum 30 ml

Proti vráskam, spevnenie a anti-age

NEIO® Lifting serum je pokročilé vyživujúce liftingové sérum zamerané na pokožku zrelej pleti. Koncentrované sérum obohatené o rastlinné aktívne látky, výťažky z kvetov a semien opuncie a mikronizovaná forma kyseliny hyalurónovej zaisťuje intenzívne vypnutie, vyhladenie a spevnenie kontúr tváre. Po aplikácii viditeľne minimalizuje výskyt vrások a jemných línií okolo očí a pier. Pokožka je mimoriadne hladká, jemná a zvláčnená.

Dostupnosť: dodanie cca 21 dní
od 65,43 EUR
Množstevná zľava
1 ks 72,70 EUR / ks
2 ks 69,06 EUR / ks
3 ks a viac 65,43 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Eye Cream 30 ml

NEIO Eye Cream 30 ml

Lifting a omladenie a rozjasnenie

Rozžiarte svoju pleť a navráťte očnému okoliu mladistvý vzhľad. NEIO® Eye cream prináša pleti okamžitý liftingový efekt. Viditeľne vyhladzuje hlboké vrásky, prispieva k pevnejším kontúram a k rozjasneniu očného okolia. Mimoriadny výsledok je daný prítomnosťou extraktov z rastlín pochádzajúcich z Madagaskaru, Indie či Austrálie, mikronizovanej formy kyseliny hyalurónovej, koenzýmu Q10 a ďalších prírodných látok.

Dostupnosť: Na sklade 2 ks
od 54,90 EUR
Množstevná zľava
1 ks 61,00 EUR / ks
2 ks 57,95 EUR / ks
3 ks a viac 54,90 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO All Day Cream 50 ml

NEIO All Day Cream 50 ml

Revitalizácia, spevnenie a 24h starostlivosť

Nechajte sa rozmaznávať prípravkom NEIO® All day cream a doprajte svojej pleti nepretržitú ochranu počas celého dňa. Revitalizačný krém aktívne obnovuje kožné lipidy a predchádza tak strate pružnosti a pevnosti pokožky. Pleť je viditeľne omladená, hĺbkovo hydratovaná a vyživená. Zloženie bohaté na zmes lipidov získavaných z ovsa, mikronizovaná forma kyseliny hyalurónovej, koenzým Q10 a ďalšie prírodné látky zaisťujú maximálny účinok.

Dostupnosť: Na sklade 3 ks
od 41,49 EUR
Množstevná zľava
1 ks 46,10 EUR / ks
2 ks 43,80 EUR / ks
3 ks a viac 41,49 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Day Cream 50 ml

NEIO Day Cream 50 ml

Pleťový booster, hydratácia a anti-age

Oživte svoju pleť jedinečným prípravkom NEIO® Day cream, ktorý zaisťuje okamžitú a hĺbkovú hydratáciu, nepretržitú ochranu a regeneráciu pokožky. Preukázateľne pôsobí proti známkam starnutia a zanecháva pleť vyhladenú, zjednotenú a rozjasnenú. Unikátne zloženie zahŕňajúce výťažky z mikrorias, extrakty z kvetov a semien opuncie, mikronizovanú formu kyseliny hyalurónovej, koenzým Q10 a ďalšie prírodné látky zaisťujú maximálny účinok.

Dostupnosť: Na sklade 6 ks
od 44,28 EUR
Množstevná zľava
1 ks 49,20 EUR / ks
2 ks 46,74 EUR / ks
3 ks a viac 44,28 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Night Cream 50 ml

NEIO Night Cream 50 ml

Regenerácia, vyživenie a vyhladenie

Zaistite svojej pleti intenzívnu regeneráciu a hĺbkovú hydratáciu počas spánku. Nočný krém NEIO® Night cream pomáha stimulovať obnovu štruktúry kožných buniek a obnovuje pevnosť a pružnosť pokožky. Výsledkom je vyživená, vyhladená a prirodzene vyzerajúca pleť. Krém je doplnený o rastlinné kmeňové bunky, výťažky z rias, extrakty z kvetov a semien opuncie, mikronizovanú formu kyseliny hyalurónovej, koenzým Q10 a ďalšie prírodné látky, ktoré zaisťujú maximálny účinok.

Dostupnosť: Na sklade 2 ks
od 51,30 EUR
Množstevná zľava
1 ks 57,00 EUR / ks
2 ks 54,15 EUR / ks
3 ks a viac 51,30 EUR / ks
Cena: / ks

-10%

NEIO Micellar Aqua 150 ml

NEIO Micellar Aqua 150 ml

Hĺbkové čistenie a upokojenie a hydratácia

NEIO® Micellar aqua predstavuje prípravok s prírodnými zložkami, ktoré sú špeciálne vybrané pre efektívne odstránenie make-upu a šetrné čistenie pleti. Micelárna voda zaisťuje účinné a jemné čistenie a je vhodná aj pre najnáročnejšie typy pleti. Poskytuje príjemný pocit čistej a sviežej pokožky, ktorú zároveň hydratuje a vyživuje. Zloženie je ďalej obohatené o ružovú kvetovú vodu, extrakt z čiernej ruže a kyselinu hyalurónovú, vďaka ktorým je zaistený maximálny účinok.

Dostupnosť: Na sklade 2 ks
od 25,74 EUR
Množstevná zľava
1 ks 28,60 EUR / ks
2 ks 27,17 EUR / ks
3 ks a viac 25,74 EUR / ks
Cena: / ks