Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Vytlačiť stránku

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto oznamujem/oznamujeme* predávajúcemu:

MERCURY, spol. s r.o., Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048 / 4123757, mobil: 0905612354, e-mail: info@naturalinfo.sk,

že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia* tovaru:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* (podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov)

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

Dátum:

 

 

*Nehodiace sa škrtnite