Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Kategórie produktu:  Produkty Healy  |  Pomôcky pre zdravé telo

MagHealy

Obsah: MagHealy
Dostupnosť: Pre viac informácií alebo objednanie produktu nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky
Cena: 3 360,00 EUR / ks
MagHealy
MagHealy
MagHealy
MagHealy

Viac informácií o technológii a funkciách na www.healysk.sk alebo nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Pokiaľ základné zariadenie Healy (krabička) pomáha harmonizovať človeka, zviera alebo vec, tak MagHealy formuje - harmonizuje priestor. Toto je nesmierne dôležité, pretože naše telo je ovplyvnené priestorom, kde trávime najviac času cez deň alebo v noci. Na základe kvality priestoru, v ktorom žijeme, závisí naše zdravie.

MagHealy je nový produkt vytvorený spoločnosťou Healy World, ktorý dopĺňa základné úspešné Healy zariadenia. Časť názvu „Mag“ znamená „magnetický“. Je založený na vedeckých princípoch a profesionálnej technológii TimeWaver, realizujúcej vízie Marcusa Schmiekeho – umožniť ľuďom žiť zdravé, naplnené a vedomé životy prostredníctvom frekvencií a ich pozitívneho vplyvu na organizmus.

MagHealy sa vyznačuje najnovšou technológiou. Vyžaruje múdro navrhnuté magnetické pole dostatočne silné, keď si blízko, ale keď sa vzdiališ o kúsok ďalej, existuje silnejšia informačná väzba prostredníctvom magnetického poľa. Pole nemusí byť nijako zvlášť silné, pretože vás uvádza do rezonancie s frekvenciami.

Nemusíte sa rozhodovať, ktoré Healy si zaobstaráte, či „klasické“ zariadenie Healy alebo MagHealy. Mali by ste mať obe! Jedno pracuje v bioenergetickom poli tela a druhé pracuje v priestore okolo vás. Pracujú spolu a vytvárajú cennú synergiu. Môžete použiť liečenie na konkrétny účel - harmonizáciu bioenergetického poľa určitého biologického systému alebo orgánu a zároveň harmonizovať energiu a pracovný priestor pomocou MagHealy. Presnejšie povedané, máme tu dva kvantové senzory. Jeden v zariadení Healy, keď ho máte na tele, a druhý vo vnútri MagHealy, ktorý máte položený na stole. Senzory sú kvantovo prepojené nielen produkciou nezávislých frekvencií, ale spoluvytvárajú "frekvenčnú symfóniu", celkom ako orchester. Zažijete úžasný synergický efekt, kedy sú aktívne dve frekvencie zároveň vytvárajúce interferencie, a tým rozširujú a posilňujú svoje individuálne účinky.

MagHealy umožňuje kombinovať štyri typy aplikácií v jednom zariadení:

- Základná aplikácia Classic ponúka osvedčenú klasiku aplikácie magnetického poľa.
- Druhá aplikácia Atmosféra vysiela kvantovo analyzované frekvencie (QAF) pre harmonizáciu bioenergetického poľa prostredníctvom rozšíreného magnetického poľa do okolitého priestoru.
- Tretia aplikácia Water slúži na informovanie, dodávanie energie a aktiváciu pitnej vody.
- Štvrtá aplikácia McMakin vychádza z 25 rokov skúseností americkej expertky na frekvencie Carolyn McMakin. Prvá frekvencia každého frekvenčného páru definuje povahu aplikácie (napr. vitalizácia, regenerácia), druhá frekvencia riadi cieľ, ktorý má byť oslovený v bioenergetickom poli.

MagHealy CLASSIC - KLASIK

Programy obsiahnuté v aplikácii MagHealy Classic predstavujú osvedčenú klasiku v aplikácii magnetického poľa. Používajú frekvencie a intenzity preverené vedeckým výskumom a overené v praxi; podporujú dôležité oblasti pohody v telesnej aj emocionálnej oblasti. Hoci tieto programy nevyužívajú analýzu informačných polí, majú veľkú praktickú hodnotu, pretože sú navrhnuté tak, aby priamo vyvolali oscilujúce magnetické polia.

 

MagHealy ATMOSPHERE - ATMOSFÉRA

Programy MagHealy Atmosféra sú najdôležitejším prvkom a funkciou MagHealy, pretože najsilnejšie dopĺňajú pôvodné Healy zariadenie, ktoré obvykle pripevnené blízko k telu, vysiela frekvencie priamo do tela, zatiaľ čo MagHealy pôsobia v danom priestore vyžarovaním magnetických polí kvantovo analyzovaných frekvencií (QAF).

MagHealy dopĺňa Healy výkonným spôsobom a rozširuje schopnosti a možnosti technológie Healy. MagHealy vytvára pulzujúce magnetické pole, ktoré je široké až jeden a pol metra.

Poskytuje sériu 24 programov Atmosféra, pomenovanej podľa nás a našich činností, pretože ich frekvencia pôsobí cez atmosféru, cez vesmír. Pokrývajú mnoho dôležitých účelov ako je koncentrácia, učenie, relaxácia, energizácia alebo kreativita, vízie a ďalšie, aby podporili vás, rodinu a vašich klientov. Alebo si predstavte obchodné alebo klientske stretnutie s MagHealy uprostred miestnosti – podporí harmonické jednanie, jasnosť a porozumenie, kreativitu a sústredenie, vďaka čomu bude všetko hladšie a efektívnejšie. To isté platí pre osobnú prácu, pre každodenný život a ďalšie využitie.

l

MagHealy WATER - VODA

MagHealy a jeho špeciálne Quantum Analyzed Frequencies (QAF) môžu byť dokonca použité na silnú energizáciu a informovanie pitnej vody pomocou magnetického poľa. To je dôležitý aspekt, voda je totiž hmotnou formou informačného poľa, základu života, pozostávajúceho z molekúl, ktoré sú elektrickými dipólmi a obsahujú všetky informácie, na ktorých je založený život. Voda má veľmi špecifické frekvenčné spektrum, ktoré umožnilo životu, aby sa na tejto planéte začal vyvíjať!

Úpravou pitnej vody, jej energetizovaním, informovaním a aktiváciou prostredníctvom magnetického poľa QAF emitovaného MagHealy môžu ľudia prijímať energiu a informácie do svojich buniek, do celého tela. Za týmto účelom poskytujeme dve stránky programu MagHealy s 24 základnými programami na informovanie a aktiváciu vody. To predstavuje zásadnú podporu pre bioenergetickú pohodu.

MagHealy McMAKIN

Existuje ďalší významný efekt, ktorý môže MagHealy vyvinúť pomocou svojich šiestich jednotlivých vrstiev magnetických polí. Použitie dvakrát troch vrstiev na vytvorenie interferencie dvoch rôznych súbežných frekvencií je to, čo nazývame McMakin aplikáciou, pomenovanú po Carolyn McMakin, americkej učiteľke, výskumníčke a priekopníčke rušivých dvojfrekvenčných aplikácií.

Aplikácia McMakin sa líši od vyššie popísaných atmosférických aplikácií - skupina programov McMakin obsahuje 24 základných programov vyvinutých Carolyn McMakin pomocou špecifických frekvenčných párov, ktoré veľmi presne cielia na rôzne nerovnováhy v bioenergetickom poli. V každom frekvenčnom páre sa prvá frekvencia vzťahuje na nerovnováhu, zatiaľ čo druhá frekvencia definuje cieľ v bioenergetickom poli, napríklad bioenergetické pole pečene. Každý z týchto 24 programov McMakin obsahuje komplexnú sekvenciu takýchto párov.