Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Vytlačiť stránku

Reklamačný protokol

Kupujúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:

Obchodné meno: MERCURY, spol. s r.o.

Adresa: Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36026000

telefón: 048 / 412 37 57, 0905 612 354

e-mail: info@naturalinfo.sk

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

Dátum: Podpis kupujúceho:

Vyjadrenie predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

Dátum: Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite