Navštívte nás na Facebooku
Jazyk: Slovenský Český
Nákupný košík je momentálne prázdny
Prihláste sa
Nový zákazník? Zaregistrujte sa
Vytlačiť článok

Matuzalem - molekula života

Článok vytvorený: štvrtok, 26. augusta 2021, 19:48.55
Posledná zmena: streda, 13. októbra 2021, 16:39.37

Neio

Jedinečný patentovaný komplex flavonoidov obsiahnutý v prípravkoch NEIO® sa nazýva "molekula života". Flavonoidy sú veľmi silné prírodné antioxidanty, ktoré pôsobia proti voľným radikálom. Poskytujú tak ochranu pred oxidatívnym stresom, ktorý je zodpovedný za predčasné starnutie buniek a vznik najrôznejších ochorení. Dostatočný prísun flavonoidov prispieva k udržaniu správnej funkcie buniek organizmu.

Účinky na organizmus

Flavonoidy patria medzi najsilnejšie antioxidačné látky, ktoré poznáme. Výskum je v poslednej dobe zameraný na ich úlohu pri ochrane pred oxidatívnym stresom, ktorý poškodzuje bunky nášho organizmu. Antioxidačná schopnosť organizmu s pribúdajúcim vekom klesá a to hrá významnú úlohu v procese starnutia buniek. Neschopnosť organizmu zbavovať sa voľných radikálov je dnes považovaná za jednu z najčastejších príčin mnohých civilizačných ochorení. K eliminácii vplyvu voľných radikálov môže prispievať vyšší príjem exogénnych antioxidantov. Z prirodzených zdrojov však nie sme schopní dostatočné množstvo flavonoidov pravidelne prijímať. Ak teda chceme využiť ich priaznivé pôsobenie, ponúkajú sa ako možnosť výživové doplnky. Výhodné je prijímať komplexné prípravky, kde sa môžu jednotlivé flavonoidy vo svojom účinku vzájomne pozitívne ovplyvňovať.

Účinky na kožu

Ak je koža vystavená intenzívnemu ultrafialovému žiareniu, dochádza k premene bežných chemických molekúl na voľné radikály. Aplikácia kozmetických prípravkov na koži prináša ochranné účinky. Flavonoidy sa dostávajú do buniek vrchných vrstiev kože, kde pomáhajú pôsobiť proti voľným radikálom. Môže sa tu uplatniť ich protizápalový a protivírusový účinok. Ultrafialové žiarenie v koži poškodzuje tiež kolagénové a elastínové vlákna, koža stráca vláčnosť a pružnosť a dochádza k vysychaniu a tvorbe vrások. Intenzívne je študovaný vplyv pravidelnej aplikácie ochrannej vrstvy flavonoidov na spomalenie starnutia pokožky.

Bezpečnosť a znášanlivosť

Flavonoidy sú látky prírodného rastlinného pôvodu a vykazujú priaznivý bezpečnostný profil a dobrú znášanlivosť pre ľudský organizmus. Majú všeobecne dobrú rozpustnosť vo vode, takže sú ľahko vylučované a nehromadia sa v organizme. Podobne ako u niektorých vo vode rozpustných vitamínov preto nie je stanovená horná hranica odporúčanej dennej dávky.

Flavonoidy

Čo sú flavonoidy? Naša strava obsahuje množstvo rôznych látok, ktoré majú antioxidačnú aktivitu, alebo sú schopné odstraňovať voľné radikály. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov antioxidantov z našej stravy patrí vitamín C, tokoferoly (vitamín E), karotenoidy (zdroj vitamínu A) a najmä flavonoidy. Flavonoidy sú látky vznikajúce v rastlinách, ktorých hlavnou funkciou je ochrana pred škodlivými vonkajšími vplyvmi (UV žiarenie), udržanie stability vnútorného prostredia (neutralizácia voľných radikálov) a ďalšie funkcie dôležité pre prežitie rastlín. Vedľa ochrany pred UV žiarením majú flavonoidy aj regulačné funkcie, ovplyvňujúce základné životné pochody a chránia rastliny pred cudzorodými organizmami. Rôzne typy a podoby flavonoidov, ktoré sa niekedy nazývajú aj ako bioflavonoidy, nachádzame v mnohých rastlinách, vrátane tých, ktoré sú súčasťou našej stravy. Medzi najznámejšie zdroje flavonoidov patria lesné plody, hrozno, citrusy, kakaové bôby, arašidy, petržlen alebo cibuľa. Veľmi účinné flavonoidy obsahujú najmä čajovníky.

Účinky flavonoidov

Flavonoidy sú vysoko účinné prírodné antioxidanty, ktoré svojím pôsobením napomáhajú znižovať škodlivé účinky voľných radikálov. Voľné radikály majú preukázateľne vplyv na vznik kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú jednou z najčastejších príčin úmrtí vo vyspelých krajinách. Ďalej hrajú úlohu aj pri vzniku cukrovky, niektorých neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), chronických zápaloch, bakteriálnych a vírusových infekciách a niektorých typov onkologických ochorení. Vedľa silného antioxidačného pôsobenia boli u flavonoidov preukázané aj účinky na enzýmy, receptory a bunkovú signalizáciu. Tieto vlastnosti hrajú pozitívnu úlohu pri ovplyvnení zápalových procesov v organizme, imunitného systému, metabolizmu a poskytujú flavonoidom aj antibakteriálne a antivírusové účinky.

Flavonoidy sú študované v súvislosti s ich účinkami na:

• choroby srdca a ciev (ateroskleróza)
• poruchy metabolizmu (cukrovka, obezita)
• neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova a Parkinsonova choroba)
• chronické zápaly
• vírusové a bakteriálne infekcie
• onkologické ochorenia
• pokožku a starnutie kože

Antioxidačná aktivita

Antioxidačná aktivita látok sa dá merať rôznymi spôsobmi. Metóda ORAC (Oxygen Radical Absorbancia Capacity) patrí medzi štandardné metódy, ktoré merajú antioxidačnú kapacitu biologických vzoriek. Hodnota je vyjadrená ako TE (trolox ekvivalent; trolox je chemická látka podobná vitamínu E) na 100 gramov alebo na jeden gram biologického materiálu. Hodnota ORAC pre komplex flavonoidov v prípravkoch NEIO® je viac ako 1 000 mikromolov TE na jeden gram. Pre porovnanie sú uvádzame hodnoty ORAC plodov, ktoré majú v rastlinnej ríši najvyšší obsahov flavonoidov:

Plody                     Antioxidačná kapacita ORAC (µmol TE/1 g = mikromol TE na 1 gram
Jahody                                   59
Pistácie                                  76
Brusnice                                90
Čučoriedky                            95
Vlašské orechy                     135
Arónia                                  160
Molekula života                  >1000

Flavonoidy a kardiovaskulárne choroby

Účinky flavonoidov na srdce a cievy sú mnohopočetné a boli študované ako jedny z prvých. Epidemiologické štúdie skúmali vplyv flavonoidov obsiahnutých v potrave na kardiovaskulárne ochorenia. Je známy ich pozitívny účinok na stenu ciev, kde môžu znižovať tvorbu aterosklerotických plátov a tým znižovať riziko vzniku infarktu myokardu, či mozgovej príhody. V roku 2014 bola publikovaná zatiaľ najväčšia súhrnná analýza (tzv. meta-analýza) najväčších klinických štúdií, ktoré sledovali vzťah medzi užívaním flavonoidov a výskytom ochorení srdca a ciev. Jednalo sa o štúdie v dĺžke trvania niekoľkých rokov, v ktorých sa sledovalo viac ako 450 tisíc jedincov. Táto súhrnná analýza preukázateľne ukázala, že príjem flavonoidov významne znižuje riziko vzniku chorôb srdca a ciev.

Flavonoidy a metabolické ochorenia

Flavonoidy môžu mať priaznivé účinky na celý rad metabolických pochodov. Nadmerné množstvo viscerálneho (orgánového) tuku je spojené s metabolickými poruchami vedúcimi k zlému zdravotnému stavu a k zvýšenému riziku výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Hovorí sa o tzv. metabolickom syndróme, ktorý je komplexom niekoľkých diagnóz. Vedľa nadváhy a obezity sa jedná o poruchu metabolizmu tukov, zvýšený krvný tlak a zvýšenú hladinu glukózy v krvi. Osoby s metabolickým syndrómom sú vo vysokom kardiovaskulárnom riziku. Vo vyspelých krajinách trpí prejavmi metabolického syndrómu (niekedy nazývaný ako syndróm X) až jedna tretina populácie. Polyfenolové flavonoidy pôsobia aj na strane príjmu kalórií, keď upravujú aktivitu enzýmov podieľajúcich sa na vstrebávanie tukov a cukrov.

Flavonoidy a neurodegeneratívne ochorenia

Nazhromaždené údaje ukazujú, že reaktívne formy kyslíka sa podieľajú na vzniku neurodegeneratívnych ochorení, ako sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Flavonoidy svojím pôsobením môžu poskytovať neuroprotektívne účinky u Alzheimerovej choroby.

Flavonoidy a infekčné ochorenia

Popri svojej antioxidačnej aktivite vykazujú flavonoidy tiež dobrú antibakteriálnu aktivitu vďaka svojmu účinku na delenie baktérií, ich bunkovú membránu a metabolizmus. Látky ako kvercetín či kaempferol majú antimikrobiálnu aktivitu proti celému radu baktérií. Kvercetín a luteolín, rovnako ako niektoré ďalšie flavonoidy, preukázali vzájomne prospešný účinok s niekoľkými antibiotikami. Rôzne druhy flavonoidov boli študované pre ich potenciálne antivírusové účinky a niekoľko z nich preukázalo antivírusové vlastnosti nielen v štúdiách in vitro, ale aj in vivo.

Flavonoidy a imunitný systém

Existuje rad prác, ktoré sa zaoberajú účinkami flavonoidov na ľudský imunitný systém. Vďaka svojim antioxidačným a protizápalovým vlastnostiam disponujú flavonoidy imunostimulačnými účinkami. Nejde teda len o ovplyvňovanie reakcií voľných radikálov prostredníctvom vysokej antioxidačnej aktivity, ale aj o pôsobenie flavonoidov na bunky imunitného systému a následný imunomodulačný účinok.

Flavonoidy a koža

Nadmerná expozícia UV žiarenia vyvoláva v pokožke zvýšenú produkciu voľných radikálov, čo vedie k poškodzovaniu kožných buniek. Narušenie funkcií elastínových a kolagénových vlákien urýchľuje starnutie pokožky so všetkými negatívnymi prejavmi tohto procesu. Flavonoidy ako jedny z najsilnejších antioxidantov môžu svojim pôsobením obmedzovať nepriaznivý účinok voľných radikálov na kožné bunky.

Máme flavonoidov dostatok?

Flavonoidy denne bežne prijímame v potravinách rastlinného pôvodu. Jedná sa o veľmi početnú skupinu látok, z ktorých niektoré priaznivo ovplyvňujú náš zdravotný stav. Otázkou teda je, aké flavonoidy a v akom množstve prijímame. V minulosti vykonané výskumy ukázali, že bežný príjem flavonoidov je najčastejšie pod hranicou, kedy by sme mohli očakávať ich pozitívne pôsobenie. Z prirodzených zdrojov nie sme teda schopní dostatočné množstvo flavonoidov pravidelne prijímať. Ak teda chceme využiť ich priaznivé pôsobenie, ponúkajú sa ako možnosť výživové doplnky. Výhodné je prijímať komplexné prípravky, kde sa môžu jednotlivé flavonoidy vo svojom účinku vzájomne pozitívne ovplyvňovať.

Odborná literatúra a zdroje informácií

 1. Gems D, Partridge L. Stress-response hormesis and aging: "that which does not kill us makes us stronger". Cell Metab. March 2008, roč. 7, čís. 3, s. 200–3
 2. Valko M et al. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Int, 2006
 3. Frankel EN, German JB (2006) Antioxidants in foods and health: problems and fallacies in the field. J Sci Food Agric, 2006
 4. Paulová H et al.  Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro, Chem. Listy 98, 174–179 2004
 5. Gülcin I Antioxidant activity of food constituents: an overview, Arch Toxicol, 2012
 6. Rajnochová Svobodová A Poškození kůže působením slunečního záření, možnosti ochrany a prevence. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3183-3.
 7. Gülcin I Antioxidant activity of food constituents: an overview, Arch Toxicol, 2012
 8. Lachman J et al. Natural antioxidants – important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century. ČZU Praha, 75-90, 2004.
 9. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 10. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 11. Libby, P.; Ridker, P.M.; Maseri, A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002, 105, 1135-1143.
 12. Azizi, G.; Navabi, S.S.; Al-Shukaili, A.; Seyedzadeh, M.H.; Yazdani, R.; Mirshafiey, A. The role of inflammatory mediators in the pathogenesis of alzheimer's disease. Sultan Qaboos Univ. Med. J. 2015, 15, e305-e316.
 13. Maroon, J.C.; Bost, J.W.; Maroon, A. Natural anti-inflammatory agents for pain relief. Surg. Neurol. Int. 2010, 1, 80.
 14. Kurek A et al. New antibacterial therapeutics and strategies. Pol J Microbiol. 2011;60(1):3-12.
 15. Jiang W et al. Dietary flavonoids intake and the risk of coronary heart disease: a dose-response meta-analysis of 15 prospective studies. Thromb Res. 2015 Mar;135(3):459-63. doi: 10.1016/j.thromres.2014.12.016. Epub 2014 Dec 23.
 16. Lei Lei et al. Flavan-3-ols consumption and cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. Oncotarget. 2016 Nov 8; 7(45): 73573–73592.
 17. Hodgson JM, Croft KD Tea flavonoids and cardiovascular health. Mol Aspects Med. 2010 Dec;31(6):495-502. doi: 10.1016/j.mam.2010.09.004. Epub 2010 Sep 15.
 18. Oteiza PI et al. Flavonoids and the gastrointestinal tract: Local and systemic effects. Mol Aspects Med. 2018 Jan 12
 19. Bakhtiari M et al. Protective effects of flavonoids against Alzheimer's disease-related neural dysfunctions. Biomed Pharmacother. 2017 Sep;93:218-229
 20. Shahpiri Z et al. Phytochemicals as future drugs for Parkinson's disease: a comprehensive review. Rev Neurosci. 2016 Aug 1;27(6):651-68
 21. Barbieri R et al. Phytochemicals for human disease: An update on plant-derived compounds antibacterial activity. Microbiol Res. 2017 Mar;196:44-68
 22. Zakryan H et al. Flavonoids: promising natural compounds against viral infections. Arch Virol. 2017 Sep;162(9):2539-2551